Poniedziałek-Piątek 8.00-16.00
+1500 podmiotów
w obsłudze
+15 000 dokumentów
księgowanych miesięcznie
+500 sprawozdań
sporządzonych rocznie
PANEL KLIENTA

Sporządzanie wniosków o dofinansowanie

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych Lublin

Sporządzanie wniosków o dofinansowanie

Prowadzenie własnego biznesu niekiedy wymaga poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie finansowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a w szczególności z pozyskiwania dotacji w ramach następujących Programów:

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Regionalne Programy Operacyjne.

Zajmujemy się również pozyskiwaniem środków z Programów:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Opracowujemy także projekty o charakterze ponadnarodowym, w ramach:

  • LIFE,
  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie),
  • Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.